Counseling

Doelstelling van counseling

De doelstelling van counseling is gericht op duurzame persoonlijkheidsverandering waarbij de nadruk gelegd wordt op een proces van groei, ontwikkeling en het gebruiken van de eigen vermogens. Deze manier van begeleiding is niet alleen op actuele klachten gericht maar de gehele levensomstandigheden waarbij geluk, zingeving en gezondheid een belangrijke rol spelen. Door deze aanpak wordt niet alleen gewerkt aan herstel en verandering maar ook nadrukkelijk aan het voorkomen van terugval of symptoomverschuiving

 

Omschrijving werkzaamheden

De gesprekken zijn erop gericht jou te stimuleren zelf aan te geven hoe jij jouw situatie beleeft en waar je naar toe wilt. De Registercounselor ABvC® werkt niet volgens een “standaardlijstje” maar houdt rekening met jouw eigen gevoelens, wensen en ervaringen. In gesprekken en soms met behulp van oefeningen, begeleidt de Registercounselor ABvC® jou in het verhelderen van jouw functioneren en het verwerven van nieuwe inzichten. Door de ontstane veranderingen in je gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedrag krijg je weer grip op de situatie en je omgeving.

 

Counseling is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Ook wanneer het counselingtraject vergoed wordt door een derde partij, zoals een werkgever, wordt niets uit de gesprekken besproken met deze partij zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

rosehillpark