Duur en kosten

De duur en kosten van het counselingtraject zijn sterk afhankelijk van de hulpvraag waarmee jij je meldt. Het aantal bijeenkomsten varieert gewoonlijk tussen de vijf en tien sessies van gemiddeld een uur. De aard en de complexiteit van het probleem, maar ook jouw eigen betrokkenheid en inzet spelen hierbij een rol.

 

Kosten worden berekend op basis van een uurtarief a € 85,-  je ontvangt hiervoor een rekening. Dit bedrag is btw vrij.

 

Vergoeding zorgverzekering

Veel zorgverzekeraars verstrekken een vergoeding voor de kosten van counseling;  kijk jouw verzekeringspolis hierop na. Ook de werkgever, diverse regelingen zoals re-integratietrajecten, het Persoons Gebonden Budget (PGB) en belastingaftrek kunnen mogelijkheden bieden voor een tegemoetkoming in de kosten.

 

Beroepsgeheim

Counseling is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Ook wanneer het counselingtraject vergoed wordt door een derde partij, zoals een werkgever, wordt niets uit de gesprekken besproken met deze partij zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

 

Waarnemer bij afwezigheid

Indien de therapeut niet aanwezig is of door onvoorziene omstandigheden niet te bereiken is en u wel een counselor nodig heeft, kunt u contact opnemen met de waarnemend counselor:

 

Anurag ten Klooster

Jan Olphert Vaillantlaan 34

1086 ZA Amsterdam

06-14217402