Lichaam en geest in balans…

Bewegingstherapie

 

Bewegingstherapie geeft je de mogelijkheid om jezelf ontdekken en stelt je in staat echt jezelf te zijn. Het is tijd nemen om je te herinneren wie je bent, omdat we dat doorgaans vergeten zijn vanwege de stress en drukte in ons dagelijks leven.

 

In het leven is niets zo belangrijk als fysiek en mentaal in balans zijn en het is bijzonder onaangenaam om die balans te verliezen en uit evenwicht te raken. Bewegen draagt bij om weer in harmonie met jezelf te komen, om te groeien tot een geïntegreerd geheel. Door je te centreren in een lichaamshouding, leer je ook je centrum te vinden op andere levensgebieden. Dit kan door het beoefenen van bewegingstherapie, w.o. yoga, meditatie en ademhalingsoefeningen.

 

Yoga

De essentie van goede lichaamsbeweging of houding ligt veelal in de yoga. De eerste schrijver over yoga was Pantanjali, zo’n 2500 jaar geleden schreef hij de yoga sutra’s (geschriften) in het Sanskriet. Daarin definieerde hij yoga als chitta-vrtti-nirodha, wat betekent ‘het stilleggen van de wervelingen van de geest’. Alle verdere associaties van beschrijvingen van yoga als deze in het Sanskriet impliceren re-integratie en het hervinden van evenwicht of het bereiken van een harmonische staat.

 

Yoga is in wezen een geestelijke staat van zijn. Omdat het een hele opgave is de geest stil te maken, zijn er houdingen ontwikkeld om die staat te kunnen bereiken. De geest tot rust brengen is een tamelijk ongrijpbaar doel.

 

Daarentegen is de vooruitgang bij het uitvoeren van een yogahouding meetbaar aan de juistheid en de tijdsduur van de houding en de intensiteit van de strekking. Het is veel gemakkelijker om te werken met iets tastbaars –het lichaam – en zich van daaruit te richten op iets ontastbaars, de stilte van de geest. Tijdens het beoefenen van yogahoudingen beginnen we dus op bekend terrein; met behulp van ons lichaam en onze adem en komen we van daaruit op onbekend gebied (de stilte). Naarmate het lichaam en de geest zich openen door deze lichaamshoudingen en de ademhaling, worden we ontvankelijk voor de diepe ervaring van innerlijke stilte. De menselijke geest heeft de neiging zijn gedachten te laten afdwalen naar het verleden of de toekomst, maar het menselijk lichaam bestaat uitsluitend in het heden.

 

Deze lichaamshoudingen beoefenen vraagt volharding en inspanning teneinde tot bewustzijn van het lichaam te komen. Door ons te richten op het lichaam wordt de geest naar het moment gebracht. Daardoor hoeft en moet er niets meer op dat moment. Een van de redenen waarom yoga zo verfrist, is omdat er, al is het maar voor een ogenblik, alleen de realiteit van het moment is. Telkens als we tot het moment zelf komen, laten we wat overtollige bagage achter. Misschien gaan we er even later weer meesjouwen, maar waar het om gaat, is dat we hebben durven loslaten. Uiteindelijk zullen we steeds vaker en langer stress weten te verminderen. In dit opzicht geeft yoga een levenstraining en is het een geweldig middel tot transformatie.

 

Ademhaling

Nog belangrijker dan de intensiteit waarmee een houding wordt uitgevoerd is de ademhaling. In de ademhaling ligt de essentie van het bestaan. Wees bewust van de ademhaling. De ademhaling is een levenslange metgezel. Zonder ademhalen is er geen leven. Op de juiste manier ademhalen geeft kracht en rust en geneest. Ademhaling brengt de houdingen tot leven. Een bewuste, natuurlijke ademhaling zuivert en maakt je licht en helder. Het vasthouden van de adem verdooft het bewustzijn, creëert spanning en verhindert dat de energiestromen van lichaam en geest kan vrijmaken. Door bewust adem te halen bij elke houding blijft de geest alert en worden oefeningen geen routine. Bewuste ademhaling in elke houding zal de geest naar het heden brengen en ervoor zorgen dat je zo min mogelijk wordt afgeleid. Door de geest onder controle te brengen wordt het gemakkelijker om tot de essentie van de stilte te komen; beheersing van de geest en eenheid met onszelf. Daarnaast is de ademhaling ook een nuttig instrument om na te gaan in hoeverre je de houding beheerst. Een ademhaling die gelijkmatig blijft, vertelt dat de houding op de juiste manier wordt uitgevoerd. Werk naar een diepe, vloeiende ademhaling toe tijdens de houdingen. Als de ademhaling niet vloeiend en regelmatig is maar schokkerig of gejaagd dan betekent dit dat je de teugels iets moet laten vieren.

 

Luister altijd goed naar je lichaam en probeer het met al je zintuigen waar te nemen.

 

Meditatie

Meditatie is een andere doeltreffende methode om de geest te helpen tot rust te komen. Het leren zitten en je te concentreren op de verschillende stappen die naar innerlijke rust en harmonie leiden geven evenwicht in ons wervelende bestaan.

 

De concentraties beginnen met het volgen van de stappen van (hoge)moed, schoonheid, eigen ‘ik’, ideaal en vastbeslotenheid.

 

Het wijst je de weg naar het ontmoeten van je ware aard.

 

rosehillpark_button_psychosocialetherapie

rosehillpark_button_yoga

rosehillpark_paardencoaching