Lichaam en geest in balans…

Sabine Mul

Sabine wil haar kennis en ervaringen met (teams van) mensen en dieren (paarden) inzetten om reflectie op eigen gedrag mogelijk te maken en daarmee samenwerking in teams of het individueel functioneren te optimaliseren.

 

Sabine heeft beleid en management gezondheidszorg gestudeerd en werkt als beleidsadviseur Onderwijs voor het middelbaar beroepsonderwijs. Zij gebruikt de kracht van het individu in relatie met de omgeving. In de ondersteuning bij veranderingstrajecten bewerkstelligt zij verbinding tussen individuen om effectieve samenwerking te bevorderen. Daarbij richt zij zich op dat wat de individu of het team drijft om te werken aan een bepaald doel.

 

Sabine is opgegroeid tussen dieren, waaronder paarden. De interactie met haar eigen paard heeft haar geconfronteerd met haarzelf en geleid tot het kijken naar eigen gedrag in relatie tot haar functioneren in verschillende omgevingen. Daardoor groeit Sabine binnen haar werk, de opvoeding van haar kinderen, haar relatie en sociale contacten en de omgang met dieren. Dit is de aanleiding geweest tot het volgen van de opleiding equine assisted coach. Een opleiding tot gecertificeerd coach, die zowel met als zonder inzet van paarden kan werken.

 

Sabine heeft een open en nieuwsgierige houding. Zij zet in een coachsessie aan tot zelfbewustwording, waarbij zij de confrontatie niet mijdt. Zij gaat daarbij uit van de eigen vermogens en mogelijkheden van het individu binnen zijn omgeving. De inzet van de paarden helpt om de focus op het ‘hier en nu’ te houden, waardoor reflectie plaatsvindt op de ervaring in het moment.

rosehillpark_button_psychosocialetherapie

rosehillpark_button_yoga

rosehillpark_paardencoaching