Lichaam en geest in balans…

Rosanna Rodermans

Rosanna-Rodermans

 

Geboren en getogen in Amsterdam. Haar interesse voor de interactie tussen mensen heeft ertoe geleid, dat zij onophoudelijk diverse gebieden bestudeerd heeft. Onder andere; afgestudeerd in de psychosociaal therapie, diverse studies in de functionele neurologie (zij is; member of the international association of functional neurology and rehabilitation (IAFNR) Arizona-USA) en orthomoleculaire voeding. Hiernaast geeft zij bewegingstherapie, ontspanningstherapie met yoga en zet zij als paardencoach regelmatig paarden in bij haar therapie. Dit met als uitgangspunt zich in te zetten voor mensen om hen te helpen en te begeleiden op vele fronten naar gewenste situaties.

 

Het begeleiden en de diepte ingaan om mensen te helpen zoeken naar de kern van wat hen stagneert en helpen zoeken naar oplossingen zodat men zich weer gelukkiger kan voelen in het leven en de leefomgeving, is, zoals Rosanna zelf zegt: “ een groot goed dat ieder mens verdient!”.

 

 Je gelukkig voelen in het leven en je leefomgeving is een groot goed dat ieder mens verdient!

 

Als Psychosociaal therapeut weet zij onmiskenbaar de vinger op de ‘zere plek’ te leggen en constructief te bouwen naar gewenste en haalbare inzichten. Dit alles combineert zij, indien geadviseerd en gewenst, met bewegingstherapie, yoga en paardencoaching. Met bewegingstherapie en yoga helpt zij het fysieke en mentale lichaam in harmonie te brengen. Met paarden coaching vertaalt zij het gedrag van het paard op de persoon, om diep verscholen emoties en twijfels naar voren te brengen om er vervolgens samen verder mee te kunnen werken.

 

Groepsgericht werken

Haar ruime ervaring als HR director bij multinationals in de commerciële wereld heeft haar de ‘know-how’ gegeven tot het samenbrengen van groepen mensen die doelgericht willen presteren.

 

Na jarenlang als verantwoordelijke tussen enerzijds, het realiseren van de commercieel doelstellingen binnen een bedrijf en anderzijds het optimaliseren van de effectiviteit van medewerkers te hebben gestaan, weet zij op subtiele doch krachtige wijze de diversiteit aan kwaliteiten te bundelen teneinde acceleratie teweeg te brengen. Binnen deze bedrijven en instituten fungeerde zij tevens als vertrouwenspersoon.

 

Het is haar dan ook niet vreemd om te werken met, en het optimaliseren van, groepen mensen die op welke wijze dan ook met elkaar verbonden zijn ( dit hoeft dus niet perse altijd bedrijfmatig te zijn maar kan ook familiegericht zijn).

 

Of het nu gaat om de onderlinge communicatie en/of het samenzijn te verbeteren of dat het gaat om meer inzicht te  krijgen in het eigen individuele functioneren binnen de groep het gaat er bij Rosanna om of een ieder wel ten volle zijn of haar kwaliteiten gebruikt teneinde deze te kunnen bundelen tot een positief proces waarin een ieder een waardevol aandeel heeft.

 

 

 

Rosanna Rodermans; lid NIP-SPS-ABvC; alsook NOBCO erkend opgeleid

AGB-code; 90046514; AGB-code; Rosehill Park; 90055140

rosehillpark_button_psychosocialetherapie

rosehillpark_button_yoga

rosehillpark_paardencoaching